Duplikácie médií

Pokiaľ máte záujem zasielať svojim zákazníkom propagačné médiá, vytvárate programy, ktoré predávate, alebo jednoducho máte fotografie či záznam z firemnej akcie, v priebehu niekoľkých dní (alebo aj hodín), vám zhotovíme požadované množstvo kópií daného média.

Samozrejmosťou je možnosť potlačiť médium vami dodanou grafikou, vytvoriť papierový obal (tzv. booklet), skompletizovať všetko do obalu a prípadne zabaliť do celofánovej fólie. Získate tak jedinečný produkt, ktorým sa odlíšite od konkurencie.

Naša denná kapacita je až 1800CD, prípadne 1200DVD, či 400 Blue-Ray nosičov.

Všetky technické a autorské požiadavky sú dohodnuté individuálne.

Z požiadaviek vyberáme:

- do obsahu média ako zhotoviteľ nikdy nezasahujeme

- médium musíme dostať vo fyzickej podobe (inou cestou až po dohode)

- zákazník ako zadávateľ zodpovedá za všetky povinnosti vyplývajúce z autorského zákona

- za žiadnych okolností neduplikujeme médiá, ktoré majú chránený autorský obsah (nahrané zvukové nosiče, ktoré sú už vydané iným vydavateľom, nahrané filmy a pod.)