Verejné obstarávanie

Vybavenie VMWS  

 

Výzva na predkladanie ponúk a Zmluva o dielo

PDF súbor k stiahnutiu

 

Zadanie

XLSX súbor k stiahnutiu

 

 

eu.jpg
Európske štrukturálne a investičné fondy - Verejné obstarávanie

PDF súbor k stiahnutiu