Videozáznamy

Na základe vami stanovených požiadaviek zabezpečíme videozáznam z vašej akcie.

Všetky technické požiadavky sú upresnené až po obhliadke miesta, kde chcete videozáznam realizovať.

Zabezpečíme zmluvné ošetrenie prenosu.

Z technických možností vyberáme:

- možnosť snímania až 8 kamier vo FullHD rozlíšení

- live kľúčovanie a titulkovanie, grafika

- live spomalené zábery (tzv. opakovačky)

- live streaming na internet alebo priamo do TV

- takmer neobmedzený počet zvukových vstupov (mikrofóny, nástroje a pod.)

- možnosť realizovať streaming na území 98% SR (nutná obhliadka a test sily signálu)

 

Ponúkame možnosť následnej postprodukcie a rozmnoženia záznamu.